ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 14,995,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ว่าจ้าง สถาบันพลศึกษา จังหวัดกระบี่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ในระยะเวลา 350 วัน

Tag :