โครงการอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 25,950,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : โครงการอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ราคางานก่อสร้าง 25,950,000 บาท

Tag :