{{profilesDetail.company_name}}
{{profilesDetail.company_type_name}}

11,701 Views

  • 101 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  • 055259779 -

{{profilesDetail.company_name}}
{{profilesDetail.company_type_name}}

  • 101 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   พิษณุโลก   65000
  • 055259779
  • -

11,701
ผู้เข้าชม

TRUSTED

ชำระเงินผ่าน BUILK

สิทธิประโยชน์เมื่อชำระเงินผ่าน BUILK

  • ชำระเงินออนไลน์
  • การันตีโดย Builk
  • ได้รับสินค้าแน่นอน

ร้านนี้ชำระด้วย

{{profilesDetail.company_name}}

ปีทีจัดตั้ง : ออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง

ปีที่เริ่มใช้ Builk : {{profilesDetail.company_create_year}}

ความเชี่ยวชาญ : {{ex_list_show}}

{{profilesDetail.company_summary}}