อาคารเรียนและปฏิบัติการเครื่องกล พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ณ มทร.ราชมงคลอีสาน วข.สุรินทร์

BY แสวงฟ้าก่อสร้าง / สุรินทร์

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 34,300,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : อาคารเรียนรวม 6 ชั้น ใต้ถุนโล่ง มีลิฟท์ มีดาดฟ้า ระบบโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กวางแผ่นพื้นฮอลโลคอร์

Tag :