อาคารวิทยบริการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,088 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ณ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จ.สุรินทร์

BY แสวงฟ้าก่อสร้าง / สุรินทร์

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 8,100,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า :

Tag :