บ้านควาญช้าง ศาลประกำ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานก่อสร้างน้ำตกจำลอง สระน้ำ ณ สนามแสดงช้าง จ.สุรินทร์

BY แสวงฟ้าก่อสร้าง / สุรินทร์

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 6,490,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า :

Tag :