อาคารประชุมวิชาการ ณ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มทร.อีสาน จ.นครราชสีมา

BY แสวงฟ้าก่อสร้าง / นครราชสีมา

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 17,450,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า :

Tag :