อาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2

BY แสวงฟ้าก่อสร้าง / นครราชสีมา

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 33,800,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า :

Tag :