อาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

BY แสวงฟ้าก่อสร้าง / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 57,900,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : เป็นอาคาร คสล.สูง 7 ชั้น โดยมีทางเชื่อมต่อเนื่องในลักษณะอาคาร 2 หลัง เป็น 1 หลัง ชั้นที่ 1โล่ง ชั้นที่2-7 เป็นห้องเรียน หลังคาทรงไทย มุงกระเบื้อง

Tag :