โมดูลาร์ ปาร์ค รีสอร์ท

ประเภทโครงการ : อาคารสูง

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 5,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : ศูนย์เรียนรู้สำหรับผู้สนใจบ้านโมดูลาร์ บริการห้องพักสำหรับผู้เข้าชม

Tag :