ประเภทโครงการ : อพาร์ทเมนท์ หอพัก

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 50,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : บจก.ยูไนเตท เรสซิเดนท์

รายละเอียดสินค้า : อาคารพักอาศัย สูงแปดชั้น 42 ยูนิต

Tag :