ประเภทโครงการ : อพาร์ทเมนท์ หอพัก

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 13,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : คุณ จิตรา สิงหโหวินท์

รายละเอียดสินค้า : อาคารพักอาศัยสูง 4 ชั้น 40 ห้อง

Tag :