โกดังสินค้า จึงเจริญ

BY จึงเจริญ / ศรีสะเกษ

ประเภทโครงการ : โรงงาน คลังสินค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 2,500,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า : โกดังเครน ขนาด 42 x 30 ม. สองชั้น หลังคาสรรไท

Tag :