โครงการบ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑล สาย 5 (อ้อมน้อย)

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 222,229,997

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : โครงการบ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑล สาย 5(อ้อมน้อย) อาคารแฟลตอเนกประสงค์สูง 5 ชั้น ค่างานก่อสร้าง 222,229,997.32 บาท งานแล้วเสร็จ 1 ตุลาคม 2550

Tag :