โครงการก่อสร้างอาคารปฎิบัติการนักศึกษาและดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 214,627,113

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : โครงการก่อสร้างอาคารปฎิบัติการนักศึกษาและดนตรี สูง 17 ชั้นพร้อมลิฟท์ 3 เครื่อง จำนวน 1 หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มูลค่างาน 214,627,113.24 บาท

Tag :