มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6)

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 65,060,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) มูลค่างาน 65,060,000 บาท

Tag :