อาคารทันตกรรมและกายภาพ โรงพยาบาลบางคล้า

BY หจก.ศิวัชซัพพลาย / ฉะเชิงเทรา

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 7,970,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า :

Tag :