แก้ปัญหาเสียงก้องสะท้อนในอาคารอเนกประสงค์

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : เป็นการออกแบบแก้ปัญหาเสียงก้องสะท้อนในอาคารอเนกประสงค์ โดยใช้วัสดุดูดซับเสียงติดตั้งในตำแหน่งที่ทำให้เกิดการสะท้อน

Tag :