แก้ปัญหาเสียงก้องสะท้อน ห้องอาหาร

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : เป็นการออกแบบแก้ปัญหาเสียงก้องสะท้อนในร้านอาหารที่การการใช้เสียงดนตรี และร้องเพลง เพื่อลดเสียงก้องสะท้อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

Tag :