ติดตั้งฉนวน PU.FOAM ใต้แผ่นหลังคาเหล็ก

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : ฉีดพ่นฉนวน PU.FOAM เพื่อป้องกันเสียงและความร้อนที่ถ่ายเทจากหลังคาเหล็กเข้าสู่ภายในอาคาร

Tag :