ออกแบบติดตั้งวัสดุซับเสียงก้องสะท้อน

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : ออกแบบ ติดตั้ง แก้ปัญหาเสียงก้องสะท้อนภายใน

Tag :