บ่อปลาคาร์ปและสวนญี่ปุ่น

BY ซิลเวอร์เทคคอร์ปSTC-0830277800 / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : รายละเอียดติดต่อนัน 0830277800 ,0847519411 ananhin@gmail.com

Tag :