อาคารเชื่อมต่อหลังคาใหม่

BY บริษัท ตราสิน จำกัด / ฉะเชิงเทรา

ประเภทโครงการ : โรงงาน คลังสินค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : บริษัท ลินเทค บีเคเค พีทีอี จำกัด

รายละเอียดสินค้า :

Tag :