โครงการ SCG HEIM รัตนาธิเบศ

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 20,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : ก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ขั้น โครงสร้างเหล็ก 8 หลัง ตามแบบของ SCG HEIM

Tag :