โรงไฟฟ้า โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง

ประเภทโครงการ : โรงงาน คลังสินค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 6,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า : SCOPE OF WORK : Foundation , truss for main feeder , Cable ladder, MV Cable laying for TR., Turbine generator control wiring for DCS . งานฐานรากและโครงถักชุบกัลวาไนซ์ ติดตั้งรับรางและสายไฟฟ้า medium voltage จากอาคาร Gen turbine ไปจ่ายยังอาคาร biogas, refinery และงานเข้าสายระบบควบคุม Gen ด้วยระบบ DCS

Tag :