โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าโครงการ บ้านกลางเมือง นวมินทร์ 42

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 2,700,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : AP (Thailand) Co.,Ltd

รายละเอียดสินค้า :

Tag :