บ้านกลางเมือง โชคชัย4 ซอย 50 งานซุ้มทางเข้าโครงการ

ประเภทโครงการ : สาธารณูปโภค

ลักษณะงาน : ก่อสร้าง

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 1,850,000

ระยะเวลาโครงการ : 0

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : AP (Thailand) PCL.

รายละเอียดสินค้า : ซุ้มทางเข้าโครงการ

Tag :