บ้านกลางเมือง รัชโยธิน(พหล34) งานซุ้มโครงการ

ประเภทโครงการ : สาธารณูปโภค

ลักษณะงาน : ก่อสร้าง

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 2,750,000

ระยะเวลาโครงการ : 0

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : AP (Thailand) PCL.

รายละเอียดสินค้า : งานซุ้มโครงการ

Tag :