สระว่ายน้ำระบบน้ำล้นขนาด 10 x 5 พร้อมระเบียงรอบสระ

BY เดอะพูลเมคเกอร์ / เชียงใหม่

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 750,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : สระเกสท์เฮาส์ ของชาว Holland

Tag :