อาคารห้องสมุดโรงเรียน ของอบจเชียงใหม่ 19 หลัง

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 32,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : อาคารห้องสมุดโรงเรียน ของอบจเชียงใหม่ 19 หลัง

Tag :