ประเภทโครงการ : สาธารณูปโภค

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 500,000

ระยะเวลาโครงการ : 0

ปีที่สร้างเสร็จ : 2012

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : ทำถนน

Tag :