งานตัดแร้มคอนกรีตคอนโดมิเนียม ในพื้นที่ถนนร่มเกล้า‏

ประเภทโครงการ : อาคารพาณิชย์ ร้านค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : งานตัดแร้มคอนกรีตคอนโดมิเนียม ในพื้นที่ถนนร่มเกล้า‏

Tag :