อาคารเรียนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

BY T.P. ASIA CORPORATE CO.,Ltd / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า :

Tag :