อาคารบรรยายและหอประชุม ม.ราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี

ประเภทโครงการ : M&E HVAC

ลักษณะงาน : Build

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : 2 ปี

ปีที่สร้างเสร็จ : 2018

ลูกค้า : บริษัท อีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายละเอียดสินค้า : งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

Tag :