โครงการก่อสร้างห้องพักเพื่ออยู่อาศัย 2 ชั้น จำนวน 14 ห้อง (หอพักสิริกันยา เพลส) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ประเภทโครงการ : อาคารพาณิชย์ ร้านค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : สถานที่ก่อสร้าง : 67 / 1 บ้านโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เจ้าของงาน : คุณสิริกันยา สุริยันต์ ผู้รับจ้าง : หจก.ตรีธนาวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง ขอบเขตของงาน : รับเหมาทั้งโครงการวัสดุพร้อมค่าแรง

Tag :