โครงการ คลังสินค้า เบนนิสัน

ประเภทโครงการ : โรงงาน คลังสินค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : สร้างเสร็จ: 2548 โครงการ: คลังสินค้า เบนนิสัน สถานที่: ศาลายา นครปฐม ประเภท: โรงงาน

Tag :