ประเภทโครงการ : โรงแรม รีสอร์ท

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : Eastin Hotel Pattaya

รายละเอียดสินค้า : การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเดิมของตึก มาเป็นโรงแรม Idyll Hotel Pattaya

Tag :