ซ่อมหลังคาโรงงาน

BY WIN ENGINEERING & DESIGN CO.,LTD / ชลบุรี

ประเภทโครงการ : โรงงาน คลังสินค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : INPET

รายละเอียดสินค้า : บริษัท อินเพ็ท จำกัด อมตะนคร

Tag :