ตบแต่งบัวโฟมบ้าน2ชั้น

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : นาวิน

รายละเอียดสินค้า : ตบแต่งบัวบัวโฟมภายนอกอาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้น

Tag :