งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาละงู – กปภ.ทำเอง

ประเภทโครงการ : สาธารณูปโภค

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 3,983,178

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า :

Tag :