ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร The Avenue Changwattana

BY บริษัท 82 การช่าง จำกัด / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : อาคารพาณิชย์ ร้านค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 1,500,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : ต่อเติมและปรับปรุงอาคารบางส่วน ของอาคารสรรพสินค้า โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น

Tag :