{{profilesDetail.company_name}}
{{profilesDetail.company_type_name}}

13,766 Views  (4)

  • 162 หมูที่ 13 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 40000
  • 043-337354,087-7750220 -

{{profilesDetail.company_name}}
{{profilesDetail.company_type_name}}

  • 162 หมูที่ 13 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   ขอนแก่น   40000
  • 043-337354,087-7750220
  • -

 (4)   

13,766
ผู้เข้าชม

TRUSTED

ชำระเงินผ่าน BUILK

สิทธิประโยชน์เมื่อชำระเงินผ่าน BUILK

  • ชำระเงินออนไลน์
  • การันตีโดย Builk
  • ได้รับสินค้าแน่นอน

ร้านนี้ชำระด้วย

{{profilesDetail.company_name}}

ปีทีจัดตั้ง : 2551

ปีที่เริ่มใช้ Builk : {{profilesDetail.company_create_year}}

ความเชี่ยวชาญ : {{ex_list_show}}

{{profilesDetail.company_summary}}