ก่อสร้างที่พักอาศัยรวม 6 ชั้น

ประเภทโครงการ : อพาร์ทเมนท์ หอพัก

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 22,240,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า : เจ้าของงาน คุณอรอุมา ชัยชวนานิตย์ ระยะเวลา 14/12/54 - 14/11/56

Tag :