ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนชั้นล่างโล่ง

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 11,945,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริมบ้านฝาง

รายละเอียดสินค้า : เจ้าของงาน โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริมบ้านฝาง

Tag :