ก่อสร้างสถานีการจ่ายน้ำมัน (ปั๊มน้ำมัน)

ประเภทโครงการ : อาคารพาณิชย์ ร้านค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 7,200,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า : เจ้าของงาน คุณปิยฉัตร ไชยวุฒิ

Tag :