2012 งานตัดกิ่งไม้ โดยใช้เครน สถานทูตออสเตรีย

BY ARBORISTICA / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : Office building

ลักษณะงาน : ภูมิทัศน์

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 30,000

ระยะเวลาโครงการ : 2 วัน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2020

ลูกค้า : สถานทูตออสเตรีย

รายละเอียดสินค้า : ตัดกิ่งไม้แห้งตายขนาดใหญ่เหนือหลังคาโซล่าร์เซล รอบด้านมีสายไฟฟ้า งานมีความเสี่ยงสูง ใช้รถเครนร่วมในการลำเลียงกิ่งไม้ลงร่วมกับการปีนต้นไม้โดยใช้เชือก Tree pruning and removal using crane at Austria Embassy

Tag :