2002 งานสำรวจความเสี่ยงและโค่นย้ายต้นไม้ที่มีความเสี่ยงสูง

BY ARBORISTICA | ISA Certified Arborist on Staff / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : Office building

ลักษณะงาน : ภูมิทัศน์

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : 0

ปีที่สร้างเสร็จ : 2020

ลูกค้า : ไม่มีลูกค้า

รายละเอียดสินค้า : ตรวจพบต้นไม้ใกล้อาคารสำนักงานมีความเสี่ยงที่อาจโค่นล้มเนื่องจากโครงสร้างอ่อนแอ โดยการโค่นล้มไม่สามารถใช้เครนเข้าถึงพื้นที่เพื่อทำงานได้ จึงใช้ระบบเชือกและเครื่องมือที่ปลอดภัย ในการเข้าถึงและส่งกิ่งไม้ลงพื้น ป้องกันอาคารใกล้เคียงได้รับความเสียหายจากต้นไม้ล้ม . . Tree inspection and assessment is the most important for some tree because from the outsider it look healthy but inside it was a big hole and ready to fall or collapse when wind blow (in the picture is " Royal Poinciana" 15 m tall near the entrance got a big hole along in side the tree)

Tag :