2012 งานบริการวิชาการ การใช้อุปกรณ์เซฟตี้เพื่อการตัดแต่งกิ่งไม้

BY ARBORISTICA / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : Park, Recreation area

ลักษณะงาน : ภูมิทัศน์

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : 0

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : ไม่มีลูกค้า

รายละเอียดสินค้า : อบรมการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการตัดแต่งกิ่งไม้ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ ณ พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด เป็นเวลา 2 วัน

Tag :