2011 งานสำรวจสุขภาพและความเสี่ยงของต้นไม้สนามกอฟท์

BY ARBORISTICA | ISA Certified Arborist on Staff / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : Park, Recreation area

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : 5 วัน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2020

ลูกค้า : ไม่มีลูกค้า

รายละเอียดสินค้า : การสำรวจต้นไม้ โดย รุกขกร เพื่อจัดการปัญหาดังต่อไปนี้ - ต้นไม้ล้มในหน้าฝน หรือ กิ่งไม้ตก จนสร้างความเสียหายต่ออาคารและทรัพย์สิน - ไม่มีข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณจัดการต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ - มีงบประมาณจำกัด หรือ ต้องการทราบงบประมาณการจัดการ ความเห็นการจัดการต้นไม้ที่ขัดแย้งกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเจ้าของพื้นที่ - ปริมาณต้นไม้มีจำนวนมาก ไม่รู้ว่าสมควรจัดการต้นไม้ต้นไหนไหนก่อน-หลัง - ไม่มีผู้ตัดสินใจหรือยืนยันในการจัดการ-ตัดต้นไม้ ที่ทุกฝ่ายยอมรับ - คนสวนของพื้นที่ขาดทักษะเรื่องการจัดการต้นไม้ใหญ่ - ผู้รับเหมาเสนอราคาโดยที่ยังไม่มีรายละเอียดของงาน ARBORISTICA | ISA Certified Arborist on Staff | บริการดูแลต้นไม้โดยรุกขกร ติดต่อ ไลน์ไอดี @arboristica ---- โทร 0961244985 ---- อีเมลล์ admin@utree.asia

Tag :