2010 งานตัดแต่งต้นโพธิ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ตลาดน้อย

BY ARBORISTICA | ISA Certified Arborist on Staff / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : Office building

ลักษณะงาน : ภูมิทัศน์

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : 0

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : ไม่มีลูกค้า

รายละเอียดสินค้า : ตัดแต่งกิ่งต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ข้างกรมเจ้าท่า โดยตัดกิ่งผุ กิ่งแห้ง กาฝาก ตัดกิ่งที่ขวางพื้นที่ก่อสร้าง แก้ไขโครงสร้างที่ได้รับการตัดที่ผิดในอดีต และเปิดมุมมองท่าน้ำ พื้นที่ไม่สามารถใช้รถกระเช้าเข้าถึงได้ ดำเนินการโดยใช้ระบบเชือกปีนและส่งกิ่งไม้ลงพื้น pruning tree by arborist near "jao praya river" by rope access technician use a Rigging rope technic for lowering the huge blanches .

Tag :